емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

Послуги торговця ЦП

Торговець цінними паперами Приватне акціонерне товариство "ОКМА" (відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг») надає за винагороду від імені та за рахунок клієнта наступні послуги:

  • Купівля-продаж  цінних паперів на неорганізованому вторинному ринку.
  • Купівля-продаж векселів.
  • Консолідація пакетів акцій.

Послуги надаються як шляхом підписання з клієнтом одноразових договорів комісії або доручення на продаж, купівлю або обмін цінних паперів, так і шляхом підписання комплексного договору на брокерське обслуговування, коли кожна конкретна операція ініціюється клієнтом шляхом надання окремої заявки на купівлю, продаж або обмін цінних паперів. Місце укладення Договору (Договорів) купівлі-продажу цінних паперів - поза фондовою біржею.

Розмір винагороди Торговця цінними паперами визначається сторонами Договору Доручення/Комісії під час укладання згаданого Договору.

У процесі здійснення посередницької діяльності щодо купівлі-продажу цінних паперів,  Приватне акціонерне товариство "ОКМА" виконує наступні функції:

  • від імені та за рахунок Клієнта укладає договір купівлі-продажу цінних паперів.
  • діє виключно в  інтересах  Клієнта.
  • Повідомляє  Клієнту на його письмову вимогу всі відомості про хід виконання Договору.

Крім того,  Приватне акціонерне товариство "ОКМА" надає консультаційні послуги стосовно ринка цінних паперів, зокрема, стосовно обліку прав власності на цінні папери та обігу цінних паперів в Україні.

Всім клієнтам надається інформаційна підтримка з питань, пов'язаних з операціями на ринку цінних паперів.

За детальнішою інформацією звертайтеся у відділ торгівлі цінними паперами.