емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

2022.10.24 - Аудиторський висновок незалежного аудитора ПрАТ "ОКМА"

ПрАТ "ОКМА" оприлюднює Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року, Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал.