емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

2022.08.30 - До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод"

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" (ідентифікаційний код – 03149949, місцезнаходження – Україна, 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8).

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі –Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30 вересня 2022 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (http://www.kssrz.com.ua), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень, бюллетень для кумулятивного голосування, тощо – http://www.kssrz.com.ua/index.php/emitter-information

Повідомлення КЕП

Протокол валідації