емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

2021.11.26 - До уваги акціонерів ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Позачергові загальні збори відбудуться 28 грудня 2021 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 09111, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Лісова, 2-Б, 2-й поверх,
конференц-зал No1.

Збори скликаються акціонерами, які сукупно є власниками більш як 10 відсотків голосуючих простих іменних акцій Акціонерного товариства на підставі п.4 ч.1 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства".

Текст повідомлення (ЕЦП)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ "Білоцеркцська ТЕЦ" станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, скликаних на 28.12.2021 року (ЕЦП)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 30664834) станом на 19.11.2021 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, скликаних на 28.12.2021 р.

  • На дату складання переліку статутний капітал представлений одним типом акцій (одним  випуском).
  • Вид, тип і категорія ЦП: акція проста бездокументарна іменна.
  • Загальна кількість акцій простих бездокументарних іменних у випуску – 13 343 700 штук.
  • Кількість голосуючих акцій – 13 343 700 штук.