емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

2021.06.03 - Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Дата вчинення події – 27.05.2021 року, дата припинення повноважень Генерального директора Товариства – 02.06.2021.

Дата вчинення події - 27.05.2021 року, дата обрання Генерального директора Товариства – 02.06.2021.

Дата  виявлення Товариством факту несвоєчасного розкриття – 03.06.2021 р.

Особлива інформація не була своєчасно розкрита у зв'язку з організаційно-технічними причинами, які на даний момент є усуненими.

Особлива інформація емітента цінних паперів, а саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента у зв'язку із припиненням повноважень та обранням Генерального директора Товариства була розміщена на власному веб-сайті  Товариства http://okma.e.ua/ 03.06.2021 року, у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 03.06.2021 року та подано до НКЦПФР 03.06.2021 року.