емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

2021.04.30 - Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ "ОКМА"

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік,  Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал.