емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

2021.04.26 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ОКМА”, що відбудуться 30 квітня 2021 р.

У відповідності до п. 4 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства”, повідомляємо, що станом на 26 квітня 2021  р.  (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “ОКМА”) загальна кількість акцій ПрАТ “ОКМА” складає 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів)  штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ “ОКМА” складає 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів)  штук простих іменних акцій.

Зазначена інформація складена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “ОКМА” станом на 26.04.2021 року.

 

Текст повідомлення (ЕЦП)