емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

2021.03.26 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ОКМА”, що відбудуться 30 квітня 2021 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

Станом на 26.03.2021 р. загальна кількість акцій ПрАТ “ОКМА” складає 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ “ОКМА” складає 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів)  штук простих іменних акцій.

Текст повідомлення (ЕЦП)