емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель "САЛЮТ"

Приватне акціонерне товариство «Готель «САЛЮТ», клиєнт нашої компанії, оголосило скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 5 грудня 2013 року. Ми пропонуємо акціонерам ознайомитись з текстовим повідомленням про загальні збори Товариства.

Також нагадуємо акціонерам та їх представникам, що для реєстрації на участь у загальних зборах необхідно обов'язково надати паспорт, а також дані паспорта повинні бути внесені на ваш рахунок у цінних паперах. Для більш детальної інформації звертайтесь до нас.

Приватне акціонерне товариство «Готель «Салют»

(надалі – ПрАТ «Готель «Салют»)
код за ЄДРПОУ 22950541


повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 05 грудня 2013 року о 15.30 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «Готель «Салют», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 05 грудня 2013 року з 15.00 до 15.30 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «Готель «Салют», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б. Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 02 грудня 2013 р.

Порядок денний:

  1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
  2. Про внесення змін до статуту ПрАТ «Готель «Салют» шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  3. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Готель «Салют» шляхом затвердження їх у новій редакції
  4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют».
  5. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
  6. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
  7. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».