емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ОКМА» за 2015 рік

Відповідно до:

  • статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності;
  • пункта 4 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;
  • Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до НКЦПФР, затвердженого рішенням НКЦПФР від 25.09.2012 року № 1283

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» публікує Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо повного пакету фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року.

Відомості про останню аудиторську перевірку:

  • Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аванс аудит";
  • код за ЄДРПОУ аудиторської фірми: 32707083;
  • серія та номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: №3314;
  • дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: від 25 грудня 2003 року;
  • звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності: за 2015 рік;
  • дата складання аудиторського висновку: 18 квітня 2016 року.