емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

Звітність

2020 рік

img sub1

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2020 рік (у форматі .PDF) (ЕЦП)

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2020 рік (у форматі .RTF) (ЕЦП)

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПрАТ "ОКМА"  (ЕЦП)

Примітки до фінансової звітності за рік що закінчився 31 грудня 2020 року (ЕЦП)

Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал (ЕЦП)

 


2019 рік

img sub1

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2019 рік

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "ОКМА" станом за 2019 рік (з додатками).

Звіт щодо аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ОКМА" станом на 31.12.2019 р.


2018 рік

img sub1

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2018 рік (цифровий підпис)

Звіт щодо аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ОКМА" станом на 31.12.2018 р.

Додаток до звіту щодо аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ОКМА" станом на 31.12.2018 р.


2017 рік

img sub1

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2017 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2017 рік


2016 рік

img sub1

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2016 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2016 рік


2015 рік

img sub1

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2015 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо повного пакету фінансової Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2015 рік

 


2014 рік

img sub1

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2014 рік

 

 


 

2013 рік

img sub1

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2013 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ОКМА" за 2013 рік