емітентам

Послуги, Тарифи, Форми документів

докладніше

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦП

Послуги ліцензованого торговця цінних паперів

докладніше

Форми документів для юридичних осіб

Заголовок
Анкета рахунку у цiнних паперах (для співвласників) (Додаток 4)
Розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери
Опитувальний лист клієнта - юридичної особи
Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних
Договір про внесення змін №1 до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах
Заява на вiдкриття рахунку у цiнних паперах юридичної особи (Додаток 5)
Анкета рахунку у цiнних паперах юридичної особи (Додаток 2)
Анкета керуючого рахунком у цiнних паперах (юридична особа) (Додаток 5)
Картка із зразками підписів розпорядників та відбитку печатки (Додаток 21)
Довiренiсть розпорядника рахунку у цінних паперах (Додаток 28)
Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цiнних паперах(Додаток 30)
Перелік документів для відкриття рахунку у цінних паперах (для юридичних осіб - резидентів))
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах юридичної особи (Додаток 45)
Заява на закриття рахунку у цінних паперах юридичної особи (Додаток 51)